NORMEN

RUBBER TEGELS

NORMEN VALONDERGROND

Op 26 maart 1997 is het Besluit veiligheid attractie- en speeltoestellen in werking getreden. Per 1 september 2003 is het ondergebracht in de Warenwet als het besluit Attractie- en speeltoestellen. Dit besluit stelt naast eisen aan speeltoestellen ook eisen aan de bodem onder speeltoestellen. Zo schrijft het Besluit voor dat gevaren ten gevolge van het gebruik uitgesloten moeten worden gedurende de levensduur van het speeltoestel.

Omdat een val vanaf een speeltoestel nooit helemaal te vermijden zal zijn, moeten de bodemmaterialen zo worden gekozen dat bij een val de gevolgen zo beperkt mogelijk blijven. De maximale valhoogte van een bodemmateriaal is de hoogte waarbij het risico van een val aanvaardbaar wordt geacht. Met name de kans op hersenletsel weegt daarbij zwaar. Hoe hoger het speeltoestel, des te hoger moet de maximale valhoogte van het bodemmateriaal zijn. De bodem onder speeltoestellen moet voldoende schokdempende eigenschappen bezitten als de vrije valhoogte meer is dan 60 cm.

In het Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen is aangekondigd dat bepaalde normen aangewezen kunnen worden. Inmiddels heeft de wetgever de normen EN 1176 en EN 1177 aangewezen. Dit houdt in dat wanneer aan deze normen wordt voldaan, u met grote waarschijnlijkheid voldoet aan het vereiste veiligheidsniveau. Oftewel, voldoen aan de normen (EN 1176-1 en EN 1177) geeft nooit een volledige garantie dat het product, in dit geval bodemmateriaal, altijd 100% veilig is en dat letsels altijd voorkomen zullen worden. Een norm is immers een richtlijn en geen eis.

Bel voor meer informatie FlexiBilo Speeltoestellen BV 075-616050

Kunstgras

valondergrond

Veilgheidsgras: Kunstgras op polyethyleenfoam Technische specificatie:PE (polyethyleen) Donker Grasgroen, Gravel Red, Ocean Blue, Yellow Ochre en Snow White. Speciale kleuren op aanvraag

Rubber

valondergrond

Verschillende valhoogtes tot meer dan 300 cm.
Zeer onderhoudsarm.
Lange levensduur.

Overige

valondergrond

Valdempendzand moet met een minimale laagdikte van 30 cm toegepast worden. De precieze hoeveelheid berekent U door de oppervlakte van het te bedekken stuk te vermenigvuldigen met de laagdikte (in meters).

Rubbertegel

valondergrond

De rubbertegels voldoen aan de EN-1177 2008 norm, gecertificeerd door ISA Sport en TÜV Nederland.Kleuren: keuze uit de standaardkleuren rood, groen en zwart Afmetingen: 50 x 50 cm

Gietrubber

valondergrond

Verschillende valhoogtes tot meer dan 300 cm.
Zeer onderhoudsarm. Lange levensduur.

Overige

valondergrond

Valdempendzand moet met een minimale laagdikte van 30 cm toegepast worden. De precieze hoeveelheid berekent U door de oppervlakte van het te bedekken ……….

NEEM CONTACT MET ONS OP :

Op deze pagina kunt u geheel vrijblijvend uw aanvraag doen voor een offerte voor bv. valondergronden van kunstgras of informatie aanvragen. Wij zullen uw mail zo spoedig mogelijk beantwoorden.

  • *  verplicht

FlexiBilo Speeltoestellen BV
Dwarstocht 3
1507CH ZAANDAM
TEL: 075-6160502
info@flexibilo.nl

Flexibilo Speeltoesellen BV is producent van professionele speeltoestellen en sporttoestellen en wordt al meer dan 20 jaar in eigen fabriek gefabriceerd. Een breed scala aan producten en valondergronden voor zowel de ontspanning als inspanning in de openbare ruimte en voor recreatie. Uniek is ook het valdempend kunstgras concept Zaandam.

Disclaimer © 2020 Valondergrond.nl / FlexiBilo Speeltoestellen BV 075-6160502