Calisthenics Amsterdam Zuid-Oost

De nieuwe outdoor sport rage uit Amerika; Calisthenics. Enige tijd geleden zijn er in Amsterdam Zuid-Oost toestellen geplaatst ten behoeve van de beoefening van Calesthenics. Met deze toestellen willen de initiatiefnemers niet alleen de sport beoefenen maar het ook als sociaal medium gebruiken ter verbetering van de tijdsbesteding en daarnaast verhoging van de eigenwaarde van menig jongere uit de omgeving. Onder andere door het organiseren van bijeenkomsten en scholingen zijn ze een weg ingeslagen welke een zeer positief effect heeft.